Disclaimer

  • De website www.LauCO.be wordt gehost door Combell. De eigenaar en webmaster dragen geen verantwoordelijkheid voor het gepresenteerde materiaal. De website zal steeds onderhevig zijn aan aanpassingen en toevoegingen van beeld- en fotomateriaal.
  • Deze website heeft als belangrijkste doel u te voorzien van actuele informatie op het vlak van kunstharsvloeren en -bekledingen. Deze site wordt dan ook met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid opgesteld.
  • Als u problemen ondervindt bij het copyright van de foto’s en/of artikels, e-mail naar de webmaster en het desbetreffende item wordt zo snel als praktisch mogelijk is verwijderd. Vermeld in de e-mail duidelijk welke foto/artikel het copyright overschrijdt.
  • Deze website bevat geen foto’s en/of artikels welke behoren tot een bepaalde leeftijdscatagorie. Sexuele, obscene, geweldadige en religieuze artikels worden niet gepubliceerd bij LauCO.be. Op de inhoud van deze site (dit zijn alle teksten, ideeën, beelden en illustraties vanaf het startpunt www.LauCO.be) rust copyright, hetzij nadrukkelijk aangegeven.
  • Deze site heeft geen winstoogmerk. De website LauCO.be wordt U geheel gratis aangeboden. Er worden geen kosten verrekend voor het inloggen, bekijken of downloaden van teksten en foto’s welke tot deze website behoren.
  • Het staat u vrij deze website te bezoeken, zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Op deze website worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen welke uw privacy kunnen schenden. Verkiest u om ons uw persoonlijke informatie mee te delen, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften. Wij waken over de vertrouwelijkheid van uw berichten, daarom raden wij u ook aan van kennis van zaken te nemen van de verschillende encryptiesystemen die uw berichten moeten beveiligen.
  • Wij zullen U nooit ongevraagd e-mails versturen.
  • De inhoud van deze website is niet bindend. LauCO.be kan echter niet garanderen dat er geen fouten zijn op inhoudelijk vlak en evenmin op de volledigheid van de informatie. LauCO.be kan ook in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden of de gevolgen dragen voor eventuele schade die zou voortvloeien uit de bezoeken van deze site, het toepassen van tips en aanwijzigingen.
  • Deze website bevat koppelingen naar andere websites die beheerd worden door derden. Deze koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. LauCO.be oefent geen enkele controle uit over de vernoemde websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. LauCO.be impliceert geen enkele samenwerking (wat betreft inhoud, lay-out en hosting) met de uitbaters van deze sites.
  • Aan deze disclaimer wordt nog gewerkt en is bijgevolg niet volledig. Eén ieder die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan deze website of opmerkingen heeft over teksten, inhoud of andere zaken, gelieve ons hiervoor te contacteren.