Bruggen

LauCO synthetische dichting: 100% scheuroverbruggende oplossing.
Vroeg of laat zullen in gewapend beton scheuren optreden. Zonder afdoende scheuroverbruggende bescherming zal dus  vochtinsijpeling in het beton optreden, en onvermijdelijk schade aan de wapening tot gevolg hebben. Daardoor komt de draagkracht en stabiliteit van de betonconstructie in gevaar.
Synthetisch gespoten dichting van LauCO vormt een scheuroverbruggend, ponsbestendig en snel doorhardend membraan, en zal een langdurige bescherming bieden tegen betonschade. Bovendien zijn onze systemen perfect overlaagbaar met een synthetische rijlaag voorzien van antislip instrooi.

Opstanden en detaillering zijn naadloos uit te voeren in dmv gespecialiseerde spuittechnieken en -machines aangebrachte bekleding. Ook zettingsvoegen kunnen naadloos ingewerkt worden in het dichtingssysteem. Door de hoge reactiviteit van onze kunstharssystemen is het brugdek snel klaar voor verdere afwerking of ingebruikname.

Samen met U onderzoeken onze ingenieurs welk LauCO synthetisch waterdichtingssysteem best voor uw toepassing geschikt is. De korte uitvoeringsperiode zorgt dan weer voor het halen van uw projectplanning.
Acrytec : MMA-Polyurethaan systeem
Baytec : hotspray polyurethaan
Pureatec: hotspray Polyurea

Neem snel contact met ons op, wij komen vrijblijvend langs en zorgen graag voor alle info en een offerte.

Onze referenties: